Cookies / RODO
Lux Plus

Polityka prywatności

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Źródło pozyskiwania danych: dane pozyskujemy drogą telefoniczną, mailową po bezpośrednim wysłaniu wiadomości przez Państwa za pomocą poczty elektronicznej lub z formularza kontaktowego znajdujących się na stronie www.lux-plus.pl.

Zakres i cen przetwrzania danych: przetwarzamy niezbędne dane wymagane do: podjęcia kontaktu, realizacji i archiwizowania zrealizowanych usług, podpisywania umów i wystawiania faktur.

Powierzanie danych do przetwarzania: dane powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim są tylko w sytuacji, w której wymaga tego realizacja zamówionej usługi.

Przeniesienie danych osobowych: mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych (wszystkich lub wybranych), które są przez nas przetwarzane.

Okres przechowywania i przetwarzania danych: przekazane nam dane będziemy przechowywać i przetwarzać bezterminowo, do czasu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Zakres zarządzania przekazanymi danymi: przekazując dane mają Państwo prawo do ich: wglądu, zmiany lub usunięcia z bazy. Możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych poprzez wysłanie na adres biuro@lux-plus.pl stosownej wiadomości.

Prawo wniesienia skargi: skargi w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo wnosić do do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administrator danych osobowych: administratorem danych jest F.H.P. „LUX” Plus Adam Plewa, ul. Mazowiecka 70A, 87-100 Toruń, NIP: 9562073138, REGON: 340846535, telefon: 56 623 38 35, e-mail: biuro@lux-plus.pl.

Nasze lokalizacje

Mazowiecka 70A
Mazowiecka 70A
Chrobrego 129
Chrobrego 129
Polna 124-126
Polna 124-126
Polna 134-136, Kanałowa 79-81
Polna 134-136, Kanałowa 79-81
Polna 146B, 148, 150
Polna 146B, 148, 150
Równinna 20-26
Równinna 20-26

Szybki kontakt

F.H.P. „LUX” Plus Adam Plewa
ul. Mazowiecka 70A
87-100 Toruń

Telefon: 56 623 38 35
Telefon: 56 655 92 25
Telefon: 56 655 92 43